User-agent: * Disallow: /
Go to content

Main menu:

Historie

Historiebogen indeholder et væld af glimt fra Danmarks historie, det være sig om de store begivenheder, eller om vilkårene for livet i en given periode.

Historiebogen er blevet til på baggrund af interessen for slægtsforskning, hvor man først og fremmest lærer at kende en del til livet for de små i samfundet, men for at forstå deres vilkår, så er man også nød til at kende lidt til de store begivenheder, der havde deres indflydelse på deres liv og virke.

I Historiebogen kan du finde tidstavler fra år 1500 og frem til år 1900, med links til historiske artikler, samt måske biografier af nogle enkelte af de personer der var med til at sætte deres spor i de store historiebøger.


                                                                                   God fornøjelse i Historiebogen
----------------------------------------------------------------------------

1500 Københavns indbyggertal runder 10.000.
1503 Leonard da Vinci maler det berømte billede "Mona Lisa"
Den senere så berømte søhelt Peder Skram fødes.
1505 Den første eropæiske avis udkommer i Augsburg, Tyskland.
1509 De offentlige Badstuer lukkes i København, grundet de veneriske sygdommes tiltagen.
1510 Lommeuret bliver opfundet i Nürnberg, Tyskland.
1512 Polakken Kopernikus slår fast, at jorden ikke er universets centrum, men at den drejer sig om solen.
1513 Balboa opdager Stillehavet.
1514 Det første apotekerprilegium udstedes i København.
1515 Man begynder at bruge tallerkner, ved det danske hof.
1516 Mor Sigbrit overtager ledelsen af Toldvæsen og finanser i Danmark
1517 Den Eropæiske slavehandel sættes i system. En Hollandsk rigmand får eneretten på al slavehandel i de spanske besiddelser.
Martin Luther`s 95 sætninger mod afladshandel opslåes d. 31 oktober i Wittenberg.
Reformationen er nu begyndt.
1518 Der bliver i Europa konstrureet briller for svagtseende.
1519 Udmundingen på Mississippifloden opdages.
1520 Datidens største læge Paracelsus, besøger København.
Det Stockholmske blodbad, hvor Christian II beordre henrettelse af svenske adelige og gejstlige på Stortorget. I alt 83 personer måtte lade livet bl.a. anklaget for kætteri.
1521 Byloven vedtages og sikrer danske købstæder deres handelsmonopol. Man vil herved førsøge at gøre København til nordens handeslcentrum og derved prøve at slå Hansaen (Lybækkerne) ud.
1522 Ærkebiskop Didrik Slagheck henrettes på Gameltorv i København, som påstået hovedanstifter af det Stockholmske blodbad i 1520.
1523 Fyrsteslægten Vasa beklæder for første gang den svenske trone, da Gustav I Vasa vælges til konge.
1524 I Tyskland udbryder den store "Bondekrig".
1525 Skipper Clement bortfører 2 af flådens skibe, for at kæmpe for Christian II ´s tilbagevenden til tronen.
I København er der nu 17 håndværkerlaug.
1526 Henstilling til adelen om at antage faste tilnavne
1527 Karl V´s Lejesoldater plyndrer Rom. 70% af indbyggerne myrdes.
1528 I Malmø i Sverige udgives den første danske salmebog.
I Danmark jages munkene i flere byer ud af deres klostrer.
1529 Martin Luther færdiggør den store og lille Katekismus.
1530 Karl V krones som kejser af paven.
Anført af Ambrosius Bogbinder foretager københavnske borgere 3. Juledag billedstorm i frue kirke.
1531 Pizarro, en spansk eventyrer, går i land i Peru, med en lille håndfuld mænd og 37 heste. Herved indledes erobringen af Inkariget.
1532 En af historiens mest produktive komponister, den flamske Orlando di Lasso fødes.
1533 I Rusland bliver Ivan den Skrækkelige valgt til Zar, i en alder af kun 3 år.
1534 Fra 1534 - 36 raser den danske borgerkrig, Grevens fejde i Danmark.
1536 Reformationen gennemføres i Danmark.
I Viborg henrettes Skipper Clement.
1538 Kaffe begynder at vinde udbredelse i Europa.
1539 I Tyskland opsættes det første juletræ, foran Strasburgs domkirke.
1540 2 kvinder bliver brændt på Møn, som værende hekse.
1541 Amazonfloden bliver opdaget.
1543 Sukker bliver for første gang nævnt i Danmark.
Copernicus får trykt værket "Om himmellegmernes omløb" Heri beviser han matematisk, at jorden drejer om solen.
1546 Pest i Køvbenhavn.
I Paris, Frankrig påbegyndes opførslen af, Louvre.
Astronomen Tycho Brahe bliver født.
Martin Luther dør.
1547 I Skelskør dræber borgere byens Bøddel. Grunden hertil skal findes i en lovgivning, der giver udstrakt ret til brug af tortur i retsplejen.
1549 For første gang sælges der i København blød, grøn sæbe.
1550 Christian III´s danske bibel udkommer.
1552 Ved det franske hof fremkommer der strikkede strømper.
1553 Pest i København.
I England overtager Marie den Blodige magten.
1554 For første gang nævnes kartofler i Europa.
1555 Ved freden i Augsburg godkender katolicismen og protestantismen, gensidigt hinanden.
1557 Dronning Dorothea får lavet et brudesmykke, der kan lånes på Københavns rådhus. Dette udlån fortsætter frem til år 1649.
1558 Elisabeth I på tronen i England.
Kejser Karl V dør.
I Danmark gennemføres en fattiglovgivning, der skal betales over kirketiende. Midlerne skal bruges til at tage sig af samfundets syge og fattige.
1559 Reformationen når til England.
1560 Ved det franske hof, begynder man at snuse, snus. I Danmark bliver det lidt mere almindeligt at tage et bad.
P I Skagen, på Anholt og Kullen, opstilles der fyr.
1562 Den første krig mellem protestanter og katoliker i Frankrig, også kaldet huguenotkrigen.
1563 Den nordiske syvårskrig bryder ud.
1564 Shakespeare fødes.
1565 Herlufsholm skole ved Næstved grundlægges.
1567 Jarlen af Bothwell flygter fra Skotland til Norge, hvor han arresteres og siden bliver ført til Dragsholm i Danmark, hvor han holdes indespærret.
1572 Tycho Brahe opdager en ny stjerne i stjernebilledet, Cassiopeia, der senere viser sig at være en supernova.
1575 I Paris runder man 300.000 indbyggere og i London 180.000.
1576 I København forbydes det at holde svin, et forbud der dog ikke efterleves.
På øen Hven påbegyndes byggeriet af Astronomen Tycho Brahe`s observatorium Uranienborg.
1578 Jarlen af Bothwell dør på Dragsholm, efter flere års fangenskab.
1579 I Irland knuser Englænderne med stor grusomhed, et oprør.
1580 Fra Lundehus-søen føres den første drikkevandsledning ind til København.
1581 Rusland indleder erobringen af Sibirien.
Søhelten Peder Skram dør som enkemand på sin gård i Urup.
1582 Den gregorianske kalenderregning genneføres i Europa. I Danmark først fra år 1700.
1583 Pest i Danmark, hvor omkring 9.000 dør.
1584 Nederlandene er på randen af fallit.
På øen Hven påbegyndes byggeriet af Astronomen Tycho Brahe`s nye observatorium Stjerneborg da det gamle Uranienborg er blevet for småt.
1585 I Venezia åbnes Europa´s første offentlige bank.
1586 Ved det franske hof begynder man nu at spise med gafler.
1587 Marie Stuart henrettes.
1588 Den ellers indtil nu uovervindelige Spanske armada, på i alt 160 fartøjer ødelægges. Dette overvinder den spanske flåde aldrig, og derved indledes det Engelske søherredømme.
1589 Den færøske Mogens Heinesen henrettes for sørøveri.
1590 I København brændes 13 kvinder, som værende hekse.
1591 Britiske orlogsmænd angriber Portugisiske handelsskibe. Derved bliver det klart, at England går efter verdensherredømmet på de syv have.
1592 Galilei opfinder termometret.
1596 Da Christian IV skal krones bærer han for første gang den nye guldkrone.
1598 Katolicismen sejrer i Frankrig. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu