User-agent: * Disallow: /
Gå til indhold

Historie

Historiebogen indeholder et væld af glimt fra Danmarks historie, det være sig om de store begivenheder, eller om vilkårene for livet i en given periode.

Historiebogen er blevet til på baggrund af interessen for slægtsforskning, hvor man først og fremmest lærer at kende en del til livet for de små i samfundet, men for at forstå deres vilkår, så er man også nød til at kende lidt til de store begivenheder, der havde deres indflydelse på deres liv og virke.

I Historiebogen kan du finde tidstavler fra år 1500 og frem til år 1900, med links til historiske artikler, samt måske biografier af nogle enkelte af de personer der var med til at sætte deres spor i de store historiebøger.


                                                                                   God fornøjelse i Historiebogen
----------------------------------------------------------------------------

1500 Københavns indbyggertal runder 10.000.
1503 Leonard da Vinci maler det berømte billede "Mona Lisa"
Den senere så berømte søhelt Peder Skram fødes.
1505 Den første eropæiske avis udkommer i Augsburg, Tyskland.
1509 De offentlige Badstuer lukkes i København, grundet de veneriske sygdommes tiltagen.
1510 Lommeuret bliver opfundet i Nürnberg, Tyskland.
1512 Polakken Kopernikus slår fast, at jorden ikke er universets centrum, men at den drejer sig om solen.
1513 Balboa opdager Stillehavet.
1514 Det første apotekerprilegium udstedes i København.
1515 Man begynder at bruge tallerkner, ved det danske hof.
1516 Mor Sigbrit overtager ledelsen af Toldvæsen og finanser i Danmark
1517 Den Eropæiske slavehandel sættes i system. En Hollandsk rigmand får eneretten på al slavehandel i de spanske besiddelser.
Martin Luther`s 95 sætninger mod afladshandel opslåes d. 31 oktober i Wittenberg.
Reformationen er nu begyndt.
1518 Der bliver i Europa konstrureet briller for svagtseende.
1519 Udmundingen på Mississippifloden opdages.
1520 Datidens største læge Paracelsus, besøger København.
Det Stockholmske blodbad, hvor Christian II beordre henrettelse af svenske adelige og gejstlige på Stortorget. I alt 83 personer måtte lade livet bl.a. anklaget for kætteri.
1521 Byloven vedtages og sikrer danske købstæder deres handelsmonopol. Man vil herved førsøge at gøre København til nordens handeslcentrum og derved prøve at slå Hansaen (Lybækkerne) ud.
1522 Ærkebiskop Didrik Slagheck henrettes på Gameltorv i København, som påstået hovedanstifter af det Stockholmske blodbad i 1520.
1523 Fyrsteslægten Vasa beklæder for første gang den svenske trone, da Gustav I Vasa vælges til konge.
1524 I Tyskland udbryder den store "Bondekrig".
1525 Skipper Clement bortfører 2 af flådens skibe, for at kæmpe for Christian II ´s tilbagevenden til tronen.
I København er der nu 17 håndværkerlaug.
1526 Henstilling til adelen om at antage faste tilnavne
1527 Karl V´s Lejesoldater plyndrer Rom. 70% af indbyggerne myrdes.
1528 I Malmø i Sverige udgives den første danske salmebog.
I Danmark jages munkene i flere byer ud af deres klostrer.
1529 Martin Luther færdiggør den store og lille Katekismus.
1530 Karl V krones som kejser af paven.
Anført af Ambrosius Bogbinder foretager københavnske borgere 3. Juledag billedstorm i frue kirke.
1531 Pizarro, en spansk eventyrer, går i land i Peru, med en lille håndfuld mænd og 37 heste. Herved indledes erobringen af Inkariget.
1532 En af historiens mest produktive komponister, den flamske Orlando di Lasso fødes.
1533 I Rusland bliver Ivan den Skrækkelige valgt til Zar, i en alder af kun 3 år.
1534 Fra 1534 - 36 raser den danske borgerkrig, Grevens fejde i Danmark.
1536 Reformationen gennemføres i Danmark.
I Viborg henrettes Skipper Clement.
1538 Kaffe begynder at vinde udbredelse i Europa.
1539 I Tyskland opsættes det første juletræ, foran Strasburgs domkirke.
1540 2 kvinder bliver brændt på Møn, som værende hekse.
1541 Amazonfloden bliver opdaget.
1543 Sukker bliver for første gang nævnt i Danmark.
Copernicus får trykt værket "Om himmellegmernes omløb" Heri beviser han matematisk, at jorden drejer om solen.
1546 Pest i Køvbenhavn.
I Paris, Frankrig påbegyndes opførslen af, Louvre.
Astronomen Tycho Brahe bliver født.
Martin Luther dør.
1547 I Skelskør dræber borgere byens Bøddel. Grunden hertil skal findes i en lovgivning, der giver udstrakt ret til brug af tortur i retsplejen.
1549 For første gang sælges der i København blød, grøn sæbe.
1550 Christian III´s danske bibel udkommer.
1552 Ved det franske hof fremkommer der strikkede strømper.
1553 Pest i København.
I England overtager Marie den Blodige magten.
1554 For første gang nævnes kartofler i Europa.
1555 Ved freden i Augsburg godkender katolicismen og protestantismen, gensidigt hinanden.
1557 Dronning Dorothea får lavet et brudesmykke, der kan lånes på Københavns rådhus. Dette udlån fortsætter frem til år 1649.
1558 Elisabeth I på tronen i England.
Kejser Karl V dør.
I Danmark gennemføres en fattiglovgivning, der skal betales over kirketiende. Midlerne skal bruges til at tage sig af samfundets syge og fattige.
1559 Reformationen når til England.
1560 Ved det franske hof, begynder man at snuse, snus. I Danmark bliver det lidt mere almindeligt at tage et bad.
P I Skagen, på Anholt og Kullen, opstilles der fyr.
1562 Den første krig mellem protestanter og katoliker i Frankrig, også kaldet huguenotkrigen.
1563 Den nordiske syvårskrig bryder ud.
1564 Shakespeare fødes.
1565 Herlufsholm skole ved Næstved grundlægges.
1567 Jarlen af Bothwell flygter fra Skotland til Norge, hvor han arresteres og siden bliver ført til Dragsholm i Danmark, hvor han holdes indespærret.
1572 Tycho Brahe opdager en ny stjerne i stjernebilledet, Cassiopeia, der senere viser sig at være en supernova.
1575 I Paris runder man 300.000 indbyggere og i London 180.000.
1576 I København forbydes det at holde svin, et forbud der dog ikke efterleves.
På øen Hven påbegyndes byggeriet af Astronomen Tycho Brahe`s observatorium Uranienborg.
1578 Jarlen af Bothwell dør på Dragsholm, efter flere års fangenskab.
1579 I Irland knuser Englænderne med stor grusomhed, et oprør.
1580 Fra Lundehus-søen føres den første drikkevandsledning ind til København.
1581 Rusland indleder erobringen af Sibirien.
Søhelten Peder Skram dør som enkemand på sin gård i Urup.
1582 Den gregorianske kalenderregning genneføres i Europa. I Danmark først fra år 1700.
1583 Pest i Danmark, hvor omkring 9.000 dør.
1584 Nederlandene er på randen af fallit.
På øen Hven påbegyndes byggeriet af Astronomen Tycho Brahe`s nye observatorium Stjerneborg da det gamle Uranienborg er blevet for småt.
1585 I Venezia åbnes Europa´s første offentlige bank.
1586 Ved det franske hof begynder man nu at spise med gafler.
1587 Marie Stuart henrettes.
1588 Den ellers indtil nu uovervindelige Spanske armada, på i alt 160 fartøjer ødelægges. Dette overvinder den spanske flåde aldrig, og derved indledes det Engelske søherredømme.
1589 Den færøske Mogens Heinesen henrettes for sørøveri.
1590 I København brændes 13 kvinder, som værende hekse.
1591 Britiske orlogsmænd angriber Portugisiske handelsskibe. Derved bliver det klart, at England går efter verdensherredømmet på de syv have.
1592 Galilei opfinder termometret.
1596 Da Christian IV skal krones bærer han for første gang den nye guldkrone.
1598 Katolicismen sejrer i Frankrig.
1600 Man mener at der på jorden nu bor omkring 600 millioner mennesker.
1601 Helsingør får et kanonstøberi. Materialet til støbningen er tvangsafleverede kirkeklokker.
Astronomen Tycho Brahe dør i en alder af 54 år i Prag.
1602 I Holland grundlægges verdens første moderne aktieselskab.
1603 Shakespeare skriver "Hamlet"
1605 I England bliver en gruppe fanatiske katoliker afsløret, i deres fosøg på at sprænge parlamentet i luften.
I London er der nu 7000 tobakshandlende.
Christian IV åbner Tugt og Børnehuset i København.
1608 Kikkerten opfindes.
1610 Hollandske købmænd bringer te med hjem fra Kina.
I København oprettes borgerbevæbningen.
1614 For 60 gylden køber Hollænderne af indianerne, Manhattan og grundlægger Ny Amsterdam, senere kaldet New York.
1615 Pavestolen erklærer det for absurd og ligefrem kættersk at tro, at jorden bevæger sig om solen.
1617 kolonien Trankebar erhverves af Danmark.
Det Ostindiske kompagni oprettes, hvilket samtidig er Danmarks første aktieselskab.
1618 I Prag smides de katolske kejserlige udsendinge ud af vinduet fra borgen Hradschin. Dette er anledningen til 30 årskrigens udbrud.
1619 Jens Munk bliver udsendt for at finde Nordvestpassagen.
Grundet pestens hærgen lukkes Tugt og Børnehuset i København, midlertidigt. Fangerne sendes hjem med besked om at vende tilbage når faren er drevet over, men 61 "glemmer" dette og forsøges indfanget.
1620 Manneken-pis opsættes i Bruxelles.
Emigrant-skibet "Mayflower" sejler fra Plymuth i England til Amerika.
1621 Christian IV anskaffer gafler til det danske hof. Samme år opfører han Børne huset i København. Et hjem for fattige børn.
1622 Jens Munk vender tilbage, uden at have fundet Nordvestpassagen.
1623 I Kongsberg, Norge finder man sølv, og året efter sættes minedriften i gang.
1625 Spiret på St. Petri kirke i København blæser af.
1626 Verdens største kirke, Peterskirken, står færdig med sine 45 altrer.
1628 I Danmark omtales parykker for første gang.
1629 Den teologiske embedeksamen indføres i Danmark.
Den danske søhelt Niels Juel fødes
1632 Den svenske heltekonge Gustav II Adolf falder i slaget ved Lützen.
1633 Galilei sværger under inkvisitionens tvang, at hans påstand om at jorden bevæger sig om solen, ikke er rigtig.
1635 Det franske Akademi grundlægges.
1636 Japan lukker sine grænser. De åbnes først 250 år senere.
1638 Hollandske handelsfolk ankommer til Sri Lanka, hvor det især er kanelhandlen der drager.I det hele taget trænger Hollænderne frem overalt i kolonierne i disse år.
1639 Det første guldhorn findes i Gallehus ved Tønder.
1640 I Vevezia åbnes den første eropæiske cafe.
1642 Rembrandt maler "Nattevagten"
I England udbryder der borgerkrig.
1643 Corfitz Ulfeldt bliver rigshovmester.
I Jylland rykker svenske tropper op og besætter området i et år.
1644 I London, England er der nu omkring 44.000 arbejdsløse.
1645 Ved Brømsebro slutter Danmark fred med Sverige. Vi afstår herved Jämtland, Härjedalen, Gotland samt Øsel.
1646 Corfitz Ulfeldt er dansk gesandt i Holland.
1648 30 årskrigen afsluttes.
Herhjemme begynder spadserstokken at blive populær.
1649 Charles I af England bliver henrettet.
I Danmark anlægges Fredericia.
Tugt og Børnehuset i København lukkes, 101 børn lukkes ud på en gang.
1650 Adel og gejstlighed, fritages for den nye afgif, der for første gang pålægges øl og brændevin.
1651 Corfitz Ulfeldt bliver anklaget for underslæb, og flygter via Holland til Sverige hvor han siden gør tjenste under den Svenske kong.
1652 Hollandske krigsskibe erobrer Afrikas spydspids fra Portugiserne.
1653 I Paris, Frankrig opsættes de første postkasser.
1654 Pest i København, der kræver ca. 9.000 døde.
1655 Jamaica bliver erobret af England.
1656 Kina udfærdiger et dokument, hvori de fastslår at de har herredømmet over Rusland. Problemmet er bare at det kun er kineserne der kan læse skrifterne, og derfor får det ingen betydning.
1657 Den franske skik med at løfte hatten, for hilsen, udbredes i Danmark.
1658 I Italien udvikler Procopio spiseisen.
1659 D. 11. Februar stormer svenskerne København, der dog med store tab kastes tilbage.
På sydsjælland fører Svend Gønge guerillakrig mod svenskerne.
1660 Den danske konge bliver  enevældig og samtidig gøres tronen arvelig.
1661 Med mottoet "Staten det er mig" overtager Ludvig XIV som enevældig monark, tronen i Frankrig.
1663 Tyrkerne truer med hellig krig, mod det kristne Europa.
1664 Tyrkerne gør alvor af truslen, men standses på grænsen til Steirmark.
Hollænderne forsøger forgæves at erobrer den danske handelsstation, Frederiksborg, på Guineakysten.
1665 Peder Schumacher, der senere adles Griffenfeldt, udarbejder den danske Kongelov.
1666 Sct. Thomas i Vestindien, bliver dansk besiddelse.
Anders Bording udsender hver måned en avis på vers, kaldet "Danske Mercurius".
1667 Fredrik III indretter et laboratorium til en italiensk "Guldmager".
1668 På Sct. Thomas går det ikke godt med koloniseringen. Man angribes konstant af Engelske sørøvere og blandt de danske udvandrer hærger tropesygdomme.
1669 De Tyske hansestæder afholder deres sidste møde, hvorved forbundet i realiteten er opløst.
1670 Lommeuret får minutviserer.
I Frankrig er hæren nu på mere end 100.000 mand.
Peder Schumacher adles under navnet Griffenfeld.
1671 Man indstifter Dannebrogsordnen.
1672 Greve og friherrestanden ophæves i Danmark.
1673 Det første danske slaveskib afgår til Vestindien.
Jordmodereksamen indføres i Danmark.
1674 De gamle bymure i Paris, Frankrig nedrives, for at gøre plads til de så kendte store Boulevarder.
1675 Ole Rømer fremlægger for det franske Akademi, sin epokegørende opdagelse af lysets hastighed.
1676 L´hombre spillet vinder indpas i Danmark
Peder Schumacher styrtes og dømmes til døden. Han blive dog ikke henrettet, da man på skafottet ændre dommen til livsvarigt fængsel.
1677 Niels Juel sejre over svenskerne i Køgebugt. Svenskerne mister mange skibe og omkring 4000 mand.
1678 Tusindvis af katoliker myrdes i England, efter at man har spredt et falsk rygte om, at de skulle være i gang med en sammensværgelse.
1679 En fransk pdagelsesrejsende når Mississipiflodens udmunding.
1680 I Sverige indføres enevælden.
1681 I København indføre politimester Ole Rømer offentlig gadebelysning, idet der opsættes 500 tranlygter.
1682 I Nordamerika grundlægges staten Pennsylvania.
1683 I Danmark indføres der ensartet mål og vægt, og der rejses samtidig milepæle.
Christian V´s danske lov offentliggøres. Derved er alle teoretisk "lige for loven".
1685 Den så senere verdensberømte komponist Johann Sebastian Bach bliver født.
1686 Newton offentliggør sin opdagelse af tyngdeloven.
1688 Den ny matrikel udarbejdes, hvorved jordværdi fastsættes i tønder hartkorn.
1689 Peter den Store kommer til magten i Rusland.
1692 Den danske statsgæld er nu oppe på 3,5 millioner rigsdaler.
1693 Den sidste hekseafbrændning foretages i Danmark.
1694 I England oprettes, Bank of England.
1696 Der bliver for første gang produceret fingerbøl i Europa.
1697 Karl XII indtager den Svenske trone.
Den danske søhelt Niels Juel dør.
Copyright © 2010 Familien Roikier


1700 Den store nordiske krig ubryder.
1702 Det mest udbredte stavnsbånd, kaldet Vornedskabet ophæves på Sjælland og øerne.
1703 Den russiske zar, Peter den Store, grundlægger Petersborg.
1704 Fredriksberg slot næsten fuldført. Lavet efter italiensk forbillede.
1705 Karl XII´s soldater hærger gennem Europa.
1707 Peder Wessel (Tordenskjold) starter som skibsdreng på et slaveskib.
1708 Karl XII går mod Rusland.
1709 Den værste vinter i mands minde, hærger Europa.
Russerne slår den svenske hær ved Poltava.
1710 Den kendte porcelænsfabrik Meissen, grundlægges af August den Stærke af Sachsen.
1711 Postvæsnet bliver i Danmark, overtaget af staten.
I København udbryder der byldepest, der kræver 20.000 døde.
1712 Peter den Store flyter fra Moskva og til Sct. Petersborg, der er Ruslands nye hovedstad.
1713 Den spanske arvefølgekrig afsluttes, og i Preussen indføres enevældet.
1714 Der udbryder krig mellem Tyrkiet og Venezia om græske kystområder.
1715 Der oprettes en "slavekasse" til løsepenge for søfolk, opbragt af sørøvere.
1716 Søslaget ved Dynekilden, vindes af Tordenskjold.
I København ridder Zar Peter den Store d. 2. Oktober op i Rundetårn.
1717 I London, England oprettes den første frimureloge.
1719 Tordenskjold erobrer Marstrand.
I københavn henrettes en musiker, anklaget for omgang med selve djævlen.
1720 Kirketvang indføres.
Tordenskjold bliver dræbt i en duel.
1721 Der oprettes 240 rytterskoler rundt om i Danmark.
1722 Danmarks skueplads oprettes i Lille Grønnegade og Holbergs "Den politiske kandestøber" får præmiere.
1723 Ludvig XV overtager den franske trone i en alder af 13 år.
1724 I København vækker det stor opsigt, da 2 grønlændere ankommer.
1725 Kongen indfører offentlige onsdags audienser.
1726 "Gullivers rejse" udgives af Jonathan Swift.
1727 Det kongelige Vajsenhus oprettes.
1728 Der udbryder storbrand i København hvorved 74 gader og 1670 huse, lægges øde.
1730 Spiret på Frue kirke i København styrter sammen.
1731 Med udgangspunkt i Københavns brand i 1728, oprettes Københavns Brandforsikringsselskab.
1732 Det Asiatiske kompagni oprettes, og i Dyrehaven istandsættes Kirsten Pils kilde.
1733 Stavnsbåndet indføres og samtidig oprettes landmilitsen.
København er opført igen efter branden i 1728.
1734 Det andet guldhorn findes ved Callehus.
I Frankrig udgiver Voltaire sit første store politiske værk, der voldsomt angriber adelen. Dette er det første varsel om den senere revolution.
1735 I England begynder den første moderne råjernsfremstilling, ved hjælp af stenkul.
I Wien åbner Den Spanske Rideskole.
I Danmark forbyder den stærkt religiøse konge, skuespil, maskerader, julestuer osv. på søn og helligdage.
1736 Juridiske embedseksamen og eksamen i kirugi indføres.
Konfirmationen bliver genindført og ved lov gjort obligatorisk.
Kurantbanken, der er Danmarks første seddeludstedende bank, oprettes.
1738 I Danmark og Norge forbyde skuespillere og markedsgøglere indrejse.
1740 Kongeparret flytter ind på det nye Christiansborg, der er opført hvor det gamle Københavns slot lå.
1741 I Nærheden af Alaska, på en ubeboet ø, dør den danske opdagelsesrejsende, Vitus Bering af skørbug.
1742 Det kongelige Videnskabernes Selskab oprettes.
1743 Den første jødiske synagoge, opføres i København.
1745 Kvægpest i Danmark.
1747 De første annoncer om landophold for københavnere, ser dagens lys.
1748 På Kgs. Nytorv i Købnehavn åbner det Kongelige teater.
1749 Første nummer af Berlingske Tidende udsendes.
1750 Tandbørsten vinder frem i Europa.
Komponisten Johann Sebastian Bach dør.
1753 I Rusland bytter man dødstraffen ud med forvisning til Sibirien.
1754 I København flytter Kunstakademiet ind på Charlottenborg.
Barselkvinders introduktion i kirken gøres frivillig.
1755 Lissabon i Portugal udslettes næsten helt efter et jordskælv, der kostede 30.000 mennesker livet.
1756 I København påbydes højrekørsel.
1759 På De vestindiske øer er der slaveopstand.
1764 Man udvider stavnsbåndet, således at det gælder fra det fyldte 4. til det 35. År.
Gadefejning bliver et offentligt anliggende.
1765 Et dansk selskab med speciale i slavehandel oprettes.
1766 Ålborg Stiftidende udkommer første gang.
1767 Hofteatret åbner.
1768 Man har nu solgt henved 2 millioner negerslaver, til de nordamerikanske tobaks og bomuldsfarme.
1769 Det kongelige Landhusholdningsselskab oprettes.
Danmarks første folketælling gennemføres og der bor nu ca. 800.000 mennesker i landet.
1770 Australien opdages af, James Cook.
Ludwig van Beethoven bliver født.
1771 Kongens have bliver gjort offentlig tilgængelig.
1772 I Sverige foretager Gustav III et statskup og indfører enevælde i landet.
1773 I Rusland udbryder der et stort bondeoprør.
1774 I Frankrig dør den franske konge, Ludvig XV af kopper.
1775 Den Kongelige Porcelænsfabrik grundlægges.
1776 D. 4. Juli udstedes den amerikanske uafhængighedserklæring.
James Cook opdager Hawaii, men bliver dræbt af de indfødte.
1777 I Amerika oprettes den evige union, The United States of America.
1780 I Danmark er der præmiere på "Fiskerne" med kongesangen "Kong Christian stod ."
1782 Danmarks første dampmaskine tages i drift.
1783 En midlertidig økonomisk krise i Danmark betyder at mange handelshuse bukker under.
Den nordamerikanske frihedskrig afsluttes og USA bliver uafhængigt.
1786 De første dødsannoncer, ser dagens lys i Danmark.
1788 Stavnsbåndet ophæves, og herved begynder overgangen til selveje for
bonden.  I København forbydes det at tømme latrinespandene direkte i rendestenene.
1789 D. 14. Juli stormes Bastilien og den franske revolution er en kendsgerning.
1790 Holmens ankersmedie i København, får Danmarks første dampmaskine.
1791 Ludvig XVI forsøger at flygte fra Frankrig, men bliver arresteret og ført tilbage til Paris.
1792 Det bliver forbudt at handle med negerslaver, i de danske kolonier.
1793 I Frankrig erklæres Ludvig XVI og Marie Antoinette for landsforrædere, og henrettes.
USA´s hovedstad, Washington grundlægges.
1794 Christianborg brænder.
Danmarks første strejke bliver en reliatet, da 2.000 tømrersvende nedlægger arbejdet.
1795 Storbrand i København, hvor 55 gader og 941 gårde/huse går til


1800 På jorden færdes der nu 1 milliard mennesker
I København er der 316 brændevins-brænderier.
1801 I København er der nu 100.975 indbyggere.
Danmark må efter slaget på reden, træde ud af neutralitetsforbundet mod Rusland, Sverige og Preussen.
1803 Til trods for forbud, omgås import og eksport af negerslaver i danske kolonier, i stort omfang.
1804 I Frankrig krones Napoleon som kejser.
1805 Danmarks store digter H. C. Andersen fødes i Odense.
1807 Det første brugbare dampskib i Danmark konstrureres af Robert Fulton.
Danmark går i krig mod england.
1808 Danmarks sidste linieskib angribes af den engelske flåde ved Sjællands odde.
Danmark erklærer Sverige krig. En spansk-fransk hær kommer landet til undsætning.
Disse fremmede indfører cigaretter i Danmark.
1810 Småbåde fører kaperkrig mod englænderne, i de danske farvande.
1811 Det første juletræ tændes i København.
1812 Napoleon går mod Moskva, men den hårde russiske vinter koster ham næsten ½ million soldater.
1813 Danmark går statsbankerot. Danmark har holdt på Napoleon, hvilket var en fejl, og nu skal regningen betales.
1814 Danmark må afstå Norge til Sverige, efter 450 års rigsfælleskab.
I England konstruerer Stephenson det første lokomotiv.
1815 Tjenstetiden i den danske hær, fastsættes til 2 år.
Napoleon møder sit Waterloo og derved hans endlige nederlag. Som en slagen mand føres han til øen St. Helena, hvor han som fange, tilbringer resten af sit liv.
1816 I Danmark krakker der i disse år, (16-20) omkring 50 handelshuse om året.
1817 I Tyskland kræver studenterne samling af landet, sammen med en fri forfatning. Resultatet heraf er bl.a. afbrændning af "utyske bøger"
1818 Ved sin grundlæggelse overtager Nationalbanken, som en selvstændig bank, seddelsudstedelsen.
Stearinlys bliver indført.
1819 Danmarks første dampskib "Caledonia" indsættes på ruten København - Kiel.
1820 Ved et tilfælde opdager H. C. Ørsted elektromagnetismen.
Dr. Dampe deporteres for at have arbejdet for gennemførelse af demokratiet i Danmark.
1821 På øen St. Helena dør Napoleon, hvor han holdes i fangeskab, af mavekræft.
1822 I København indrettes Ladegården til fattiggård.
Europas unge strømmer til Grækenland, for at hælpe dem i frihedskrigen mod Tyrkiet.
1823 I Danmark nedsættes landbrugsskatterne, for at lette den vedvarende landbrugskrise.
1824 Landbrugskrisen i Danmark er på sit højeste, og mange landmænd går fallit.
1825 I Bredgade nr. 19 i København, installeres det første centralvarmeanlæg i Danmark.
1826 Rusland forsøger at tvinge tyrkerne til at opgive deres besættelse af Grækenland.
I Danmark optræder Johanne Luise, senere Heiberg, på Det Kongelige Teater.
Ludwig van Beethoven dør i en alder af 55 år.
1828 J. L. Heibergs "Elverhøj" får præmiere.
1829 I Lunds domkirke laurbærkranses Oehlenschlæger, som nordens digterkonge.
1830 Priserne på landbrugsprodukter stiger, og krisen i Danmark er nu for nedadgående.
julirevolution i Frankrig.
oprør både i Polen og Italien.
1831 I Frankrig oprettes fremmedlegionen.
Grundet voksende politisk uro rundt om i Europa, tvinges Frederik VI, her i Danmark til at oprette "stænderforsamlinger".
1832 Goethe dør.
1833 Tændstikker tages i brug.
1834 I Danmark er der nu 1.2 millioner indbyggere.
Det første valg til "stænderforsamlingerne" foretages. 2, 8 % af befolkningen har stemmeret.
1835 Som den første forfatter i verden, udgiver H. C. Andersen eventyr, skrevet til børn.
På det Europæiske fastland oprettes den første jernebane, mellem Fürth og Nürnberg i Tyskland.
1836 Grundtvig udgiver "Skolen for livet" I dette værk slår han for første gang til lyd for oprettelse af højskoler.
1837 Tortur under forhør bliver forbudt i Danmark.
1838 Lægeeksamen indføres, og i København udnævnes Thorvaldsen, til byens første æresborger.
1839 Orla Lehmann overræker Christian VIII et krav om fri forfatning.
1840 Forordning udstedes om, at dansk skal være rets og øvrighedssprog i Slesvig, hvor det indtil nu er kirke og skolesprog.
Verdens første frimærke udsendes i England.
1841 Et dansk statsregnskab forelægges offentligt, for første gang.
Til juletid ser man de første juleudstillinger, i de københavnske forretninger.
1842 Dampskibe bruges til øresundsfart.
1843 Tivoli åbnes i København.
1844 Kongen tillader at personer der ikke kan tale tysk, må tale dansk i den slevigske stænderforsamling.
I Rødding grundlægges den første danske højskole.
1845 Der er nu 1.350.000 indbyggere i Danmark.
En ekspedition, ledet af den engelske opdagelsesrejsende Sir John Franklin drager ud for at finde Nordvestpassagen, men forsvinder sporløst.
1846 Orla Lehmann kræver fri forfatning i Danmark.
1847 Jernabenstrækningen, Danmarks første, København - Roskilde åbner
1848 Polkaén bliver en selskabsdans.
Kampen om retten til Sønderjylland begynder, med slag ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl.
Danmark får sin første regering
1849 Den almindelige værnepligt indføres i Danmark.
Trods tysk overmagt vinder Danmark d. 6. Juli slaget ved Fredericia.
1851 Der indføres frimærker og faste posttakster i Danmark.
1853 Koleraepidemi i København.
1855 Petroleumslampen vinder frem.
1856 I København er der 1300 køer.
1857 Øresundstolden ophæves.
1859 Der indføres husnumre i København.
Det vækker stor opsigt da Darwin udgiver værket "Arternes oprindelse", hvori han påstår at mennesket nedstammer fra aberne.
1860 I København er der nu 155.143 indbyggere, og verdens første verdensmesterskab i boksning afholdes, ganske vist uden handsker.
1861 Danseetablisementet Thors Hal, senere kendt som Valencia, åbnes på Vesterbro af Frederik VII.
1862 Danmark prøver forgæves at få oprettet en fælles nordisk militæralliance.
1863 Henry Dunant grundlægger Røde Kors.
Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge og politikontrol. Man regner med at der er 400-500 offentlige bordeller.
1864 Efter tilbagetoget fra Danevirke og stormen på Dybbøl underskrives freden d. 30. Oktober i Wien, og Slesvig, Holsten og Lauenborg afståes.
1865 I Borgergade, København oprettes den første badeanstalt, siden middelalderen.
1866 E. Dalgas opretter Det Danske Hedeselskab.
1867 Johann Strauss komponerer "An der schönen blauen Donau"
1869 Aviser sælges i København nu på gadeplan.
1870 John Rockefeller grundlægger, Standard Oil Co.
1871 Danmarks første børnehave grundlægges i København.
Dansk kvindesamfund stiftes.
1872 Det industrielle gennembrud i Danmark sker i disse år.
1873 Nørre og Vesterbro kvartererne bygges i København.
Arbejderbeskyttelseslov bl.a. for børn* vedtages.
1875 I Esbjerg anlægges havnen og i København dør H. C. Andersen.
1877 Edison opfinder telefonen.
1879 Skrivemaskinen tages for første gang i brug.
1880 De Danske Statsbaner, i daglig tale DSB, oprettes.
Man ser for første gang cykler i det danske gadebilled.
I København er der nu 235.000 indbyggere.
1881 Den første telefoncentral, med 22 abonnenter åbner.
1882 I Hjeding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri.
1883 Viggo Hørup fremsiger under en folketingsdebat de berømte ord, "Hvad skal det nytte".
1884 Viggo Hørup grundlægger Dagbladet politiken.
I folketinget indvælges der 2 socialdemokrater.
Christiansborg brænder.
1885 Et mislykket attentat mod stasminister Estrup finder sted.
1886 Kodak producere de første fotografiapparater, der gør brug af celluloid film.
I københavn påbegyndes befæstningen der varer til 1894.
1887 De første kolonihaver ser dagens lys.
1888 I London, England tyraniserer den gale morder "Jack the Ripper" Han bliver aldrig fanget.
1889 Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbner praksis i København.
I Paris, Frankrig rejses Eiffeltårnet.
1890 København har nu 312.900 indbyggere, og alene inden for de sidste 10 år, er næsten 80.000 mennesker vandret hertil, grundet byens mange industrivirksomheder.
1891 Højre og Venstre går sammen om at lave den nye fattiglovgivning.
1892 Sygekasseloven bliver vedtaget.
København får sin første elektriske gadebelysning.
1893 Statstelefonen oprettes. Også kaldet Rigstelefonen.
1894 Man pågynder installation af WCér i København.
1895 Den første udenlandske bil ankommer til København, og den første offentlige filmforvisning finder sted.
1896 De Olympiske lege genoptages, efter en pause siden år 393 e. Kr.
1897 ØK oprettes.
En jernbaneulykke i Gentofte ved København, kræver 40 dødsofre.
1898 Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund bliver oprettet.
1899 Radium opdages af ægteparret Curie.
1900 Karl XII af Sverige dræbes d. 11. December ved Frederikssten.
Hoffmannsdråber kommer frem.Tilbage til indhold